Info

Adresa miesta konania festivalu:
Majestic Music Club MMC Bratislava
Karpatská 2
811 05 Bratislava
Budova YMCA
(roh ulíc Šancová a Karpatská
klub je v blízkosti hlavnej vlakovej stanice
zástavka MHD Karpatská)
 

Vstup
Vstup na festival bude umožnený len osobám, ktoré sa preukážu platnou vstupenkou s nepoškodeným kontrolným ústrižkom zakúpenou výhradne v sieti Ticketportál alebo na stranke www.majestic.sk, resp. si vstupenku zakúpia priamo na mieste . Pre všetkých návštevníkov festivalu bez výnimky platia všeobecné pokyny uvedené na zadnej strane každej takejto vstupenky.
 
Identifikačné náramky
Každý návštevník festivalu bude pri vstupe podrobený bezpečnostnej prehliadke a označený identifikačným náramkom. Ten mu umožňuje voľný pohyb vo vyhradených priestoroch
klubu MMC po celý čas trvania festivalu . SBS si vyhradzuje právo námatkovej kontroly týchto identifikačných náramkov aj vo vnútorných priestoroch. V prípade poškodenia identifikačného náramku je možnosť jeho vymenenia za nový v pokladni, náramok musí byť celý.
 
 
VIP zóna
V priestoroch MMC klubu sa nachádza VIP zóna, do ktorej si je možné zakúpiť vstupenku v cene 20 euro.
Majitelia VIP vstupeniek majú k dispozícii pohodlné sedenie, s obsluhou pri stole, fajčiarsku miestnosť, skvelý výhlad, vlastné WC a nápoje v sklených pohároch.
 
Bezpečnosť a zdravie
O bezpečnosť, ochranu zdravia a majetku návštevníkov festivalu v areáli MMC sa bude starať profesionálna súkromná bezpečnostná služba.
 
Šatňa
šatňa na odloženie odevov bude k dispozícii ako na všetkých akciách v MMC .
 
Občerstvenie
Bude k dispozícii ako na všetkých akciách v MMC. Majitelia VIP vstupeniek budú mať k dispozícii obsluhu priamo pri stoloch vo VIP zóne a nápoje budú podávané v sklenených pohároch.
 

Toalety
Budú k dispozícii ako pri všetkých akciách v MMC.
 
Fajčenie
Ako pri všetkých akciách v MMC je fajčenie možné iba mino priestorov klubu, výnimkou je iba VIP zóna, kde je k dispozícii fajčiarska miestnosť.
 

 

Záverečné pokyny a oznamy
Je prísne zakázané vnášať do areálu festivalu akýkoľvek druh zbraní, sklenené nádoby, plechovky a iné predmety, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie ostatných návštevníkov festivalu, ďalej vlastné občerstvenie, dáždniky, profesionálne fotoaparáty (digitálne fotoaparáty a mobilné telefóny sú samozrejme prípustne) a videokamery. V prípade, že bezpečnostná služba pri vstupnej prehliadke do areálu festivalu nájde u niekoho nejaký z týchto predmetov či vecí, dotyčnému to bude zhabané, resp. neumožní sa mu vstup do areálu festivalu a to bez nároku na vrátenie vstupného.
 
Do areálu festivalu nebude umožnený vstup osobám javiacim známky väčšej opilosti, resp. osobám pod vplyvom viac než väčšieho množstva ostatných toxických, omamných a psychotropných látok a to tak isto bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade, že nejaký návštevník bude javiť tieto známky až v areáli festivalu, bude bez náhrady škody z neho vyvedený. Tak isto to platí pri prejavení akejkoľvek agresivity.
 
Každý návštevník festivalu je v prípade nepredvídateľnej, resp. kritickej situácie povinný sa riadiť pravidlami a pokynmi organizátorov a bezpečnostnej služby.
 
Občania na invalidnom vozíku a deti do 10 rokov v sprievode dospelého človeka majú na festival voľný vstup.
 
Výhercovia voľných vstupeniek na festival v médiach si tieto vstupenky budú môcť
vyzdvihnúť na hlavnej pokladni na základe preukázania totožnosti. Na hlavnej pokladni bude tiež prebiehať akreditácia médií na festival ako aj VIP hostí.